Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA 2021/2022_II tura rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia 26.08.2021 10:45

Uruchomiona została II tura rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR. 

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej. 

 

Harmonogram rekrutacji w II terminie:

rejestracja elektroniczna - do 27 września 2021

złożenie kompletu wymaganych dokumentów - do 28 września 2021

ogłoszenie wyników rekrutacji - 30 września 2021

 

Lista dostępnych kierunków studiów w ramach II tury rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  349 KB)