Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA 2021/2022_semestr letni_III tura rekrutacji na studia drugiego stopnia 01.03.2022 11:03

Uruchomiona została III tura rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

W rekrutacji w III turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie IRK.

 

Harmonogram:

- rejestracja w systemie IRK oraz składanie dokumentów od 28.02.2022r. (godz. 16:00) do 4.03.2022r. (godz. 10:00)

Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

 

PROPONOWANE KIERUNKI  W III TURZE REKRUTACJI

studia stacjonarne

 •  automatyka i robotyka
 • biotechnologia
 •  elektrotechnika
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • ochrona środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 •  zootechnika