Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA 2022/2023_II tura rektutacji na studia stacjonarne I stopnia 15.07.2022 11:32

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc)
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

 

Harmonogram rekrutacji w II terminie:

rejestracja elektroniczna - do 28 sierpnia 2022

złożenie kompletu wymaganych dokumentów - do 29 sierpnia 2022

ogłoszenie wyników rekrutacji - 31 sierpnia 2022

 

Lista dostępnych kierunków studiów w ramach II tury rekrutacji.