Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA 2022/2023_studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 25.11.2022 09:23

Rejestracja na studia prowadzone w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia) rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 od semestru letniego rozpocznie się 16 stycznia 2023.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów zostanie otwarta o godz. 12.00.

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, harmonogramem oraz wymaganymi dokumentami.

Informacje dostępne w zakładce: Rekrutacja na studia 2022/2023