Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

SARS-CoV-2_aktualne regulacje / kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej 10.06.2020 11:35

W nawiązaniu do wprowadzonej w ZUT w Szczecinie „Procedury bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” uprzejmie prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń:

Przed wizytą w Dziale Mobilności Międzynarodowej (tylko w wyjątkowych przypadkach) prosimy:

  • o założenie maski ochronnej przed wejściem do biura
  • o zachowanie minimalnej odległości 2 metrów
  • o wchodzenie do biura pojedynczo (w pokoju może się znajdować tylko 1 osoba)

 

Zaleca się przyjęcie interesantów w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim umówieniu drogą mailową: admission@zut.edu.pl

Wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum, obsługę należy, jeśli to możliwe, realizować w sposób zdalny.

 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 10 czerwca 2020 r.