Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

SARS-CoV-2_utrudniony kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej 13.03.2020 13:33

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotycząca wirusa SARS-CoV-2 i zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT w Szczecinie w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zakazuje się wstępu na teren Uczelni osób spoza Uczelni oraz organizowanie spotkań służbowych do odwołania, za wyjątkiem spraw koniecznych i pilnych.

Z Działem Mobilności Międzynarodowej należy kontaktować się jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej - email: admission@zut.edu.pl