opłaty za studia (czesne)

Wysokość opłat za studia (czesne) dla studentów zagranicznych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Kwoty wyrażone są w walucie PLN (polski złoty)

 

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim:

Forma i poziom kształceniaRodzaj opłatyWysokość opłaty
studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna2.200 PLN
studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna2.200 PLN

 

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim: 

Kierunek studiów i poziom kształceniaRodzaj opłatyWysokość opłaty
Aquaculture and Fisheries - studia pierwszego stopniasemestralna3.450 PLN
Economics - studia pierwszego stopniasemestralna4.000 PLN
Chemical Engineering - studia pierwszego stopnia semestralna4.200 PLN
Materials Science and Engineering - studia pierwszego stopniasemestralna4.400 PLN
Biotechnologia - studia drugiego stopnia semestralna4.800 PLN
Civil Engineering - studia drugiego stopniasemestralna4.100 PLN

 

Wykaz opłat za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022  (format:  pdf, rozmiar:  210 KB)

Zarządzenie nr 37 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  2,18 MB)