opłaty za studia (czesne)

Wysokość opłat za studia (czesne) dla studentów zagranicznych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023

Kwoty wyrażone są w walucie PLN (polski złoty)

 

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim:

Forma i poziom kształceniaRodzaj opłatyWysokość opłaty
studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna2.200 PLN
studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna2.200 PLN

 

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim: 

Kierunek studiów i poziom kształceniaRodzaj opłatyWysokość opłaty
Aquaculture and Fisheries - studia pierwszego stopniasemestralna4.000 PLN
Economics - studia pierwszego stopniasemestralna4.000 PLN
Chemical Engineering - studia pierwszego stopnia semestralna4.600 PLN
Materials Science and Engineering - studia pierwszego stopniasemestralna4.800 PLN
Biotechnologia - studia drugiego stopnia semestralna5.000 PLN
Civil Engineering - studia drugiego stopniasemestralna4.500 PLN
Materials Engineering - studia drugiego stopniasemestralna4.500 PLN

 

Opłata za usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów lub osoby przyjęte na studia I i II stopnia:

a) w trzech jednakowych ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia – za semestr zimowy oraz w trzech jednakowych ratach: do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni;

b) jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.

Studenci bez względu na wysokość opłaty mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni.

 

Wykaz opłat za studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023  (format:  pdf, rozmiar:  300 KB)

ZARZĄDZENIE NR 33 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  2,29 MB)

ZARZĄDZENIE NR 20 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat, oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  2,90 MB)