Studia drugiego stopnia

Oferta kierunków kształcenia dostępnych w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Z opisem kierunków kształcenia można zapoznać się na stronie "Kierunki studiów".

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

 • biotechnologia w produkcji roślinnej o biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
 • bioinżynieria produkcji żywności
 • biotechnology in animal production and environmental protection (specjalność prowadzona w języku angielskim)
 • biotechnologia w produkcji roślinnej
 • nanobioinżynieria

ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

 • hodowla zwierząt gospodarskich
 • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

 KYNOLOGIA

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA -proponowane specjalności:

 • gospodarowanie kapitałem ludzkim o gospodarka nieruchomościami
 • gospodarka turystyczna
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka w biznesie
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
 • wycena nieruchomości

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

ELEKTROTECHNIKA

TELEINFORMATYKA

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA - proponowane specjalności:

 • inżynieria oprogramowania
 • Internet w zarządzaniu
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
 • systemy komputerowe i technologie mobilne
 • grafika komputerowa i systemy multimedialne
 • inteligentne aplikacje komputerowe

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

ENERGETYKA - proponowane specjalności:

 • efektywność energetyczna
 • energetyka konwencjonalna
 • energetyka odnawialnych źródeł energii

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

 • przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • spawalnictwo i techniki łączenia
 • konstrukcje lekkie

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

 • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • urządzenia mechatroniczne

TRANSPORT - proponowane specjalności:

 • logistyka, organizacja i technologia transportu
 • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -proponowane specjalności:

 • inżynieria jakości
 • logistyka przemysłowa
 • zarządzanie energią i środowiskiem

 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA prowadzona w języku angielskim - proponowane specjalności:

 • processing of polimer materials
 • lightweight structures

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - proponowane specjalności:

 • geoinformatyka
 • obszary wrażliwe

OCHRONA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

 • ocena stanu i zagrożeń środowiska
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proponowane specjalności:

 • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
 • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

OGRODNICTWO - proponowane specjalności:

 • produkcja owoców, warzyw i ziół
 • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

ROLNICTWO - proponowane specjalności:

 • doradztwo w agroturyźmie
 • doradztwo rolnicze

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

MIKROBIOLOGIA STOSOWANA

RYBACTWO

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - proponowane specjalności:

 • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
 • technologia i biotechnologia żywności
 • technologia rybna
 • żywienie człowieka

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

OCEANOTECHNIKA - proponowane specjalności:

 • projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych
 • projektowanie i budowa systemów energetycznych

TRANSPORT - proponowane specjalności:

 • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
 • transport paliw o transport żywności

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:

 • inżynieria procesowa
 • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • inżynieria procesów wytwarzania olefin

NANOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

 • nano-biomateriały
 • nanonauki i nanotechnologie

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

 • biopolimery i biomateriały
 • biotechnologia przemysłowa
 • inorganic chemical technology (specjalność prowadzona jest w języku polskim, dodatkowo wybrane przedmioty specjalistyczne prowadzone są w języku angielskim)
 • technologia leków i pestycydów
 • technologia nieorganiczna
 • technologia podstawowej syntezy organicznej
 • technologia środków pomocniczych i kosmetyków
 • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
 • technologia wody i inżynierii środowiska
 • technologie jądrowe

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

 • biotechnologia w produkcji roślinnej
 • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
 • bioinżynieria produkcji żywności

ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

 • hodowla zwierząt gospodarskich
 • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

KYNOLOGIA

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

BUDOWNICTWO - proponowane specjalności:

 • budownictwo energooszczędne
 • budownictwo hydrotechniczne

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA -proponowane specjalności:

 • gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • gospodarka nieruchomościami o gospodarka turystyczna
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka w biznesie
 • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
 • wycena nieruchomości

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROTECHNIKA - proponowane specjalności:

 • systemy elektroenergetyczne
 • urządzenia i instalacje elektryczne

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA - proponowane specjalności:

 • inżynieria oprogramowania
 • Internet w zarządzaniu
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
 • systemy komputerowe i technologie mobilne
 • grafika komputerowa i systemy multimedialne
 • inteligentne aplikacje komputerowe

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

ENERGETYKA - proponowane specjalności:

 • efektywność energetyczna
 • energetyka konwencjonalna
 • energetyka odnawialnych źródeł energii

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

 • przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • spawalnictwo i techniki łączenia
 • konstrukcje lekkie

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

 • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • urządzenia mechatroniczne

TRANSPORT - proponowane specjalności:

 • logistyka, organizacja i technologia transportu
 • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -proponowane specjalności:

 • inżynieria jakości
 • logistyka przemysłowa
 • zarządzanie energią i środowiskiem

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - proponowane specjalności:

 • geoinformatyka
 • obszary wrażliwe

OCHRONA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

 • ocena stanu zagrożeń środowiska
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proponowane specjalności:

 • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
 • pozyskiwanie i konwersja masy na cele energetyczne

OGRODNICTWO - proponowane specjalności:

 • produkcja owoców warzyw i ziół
 • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

ROLNICTWO - proponowane specjalności:

 • doradztwo w agroturyzmie
 • doradztwo rolnicze

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - proponowane specjalności:

 • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
 • technologia i biotechnologia żywności
 • technologia rybna
 • żywienie człowieka

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:

 • inżynieria procesowa
 • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • inżynieria procesów wytwarzania olefin