Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA od roku akademickiego 2022/2023 23.03.2022 09:30

ZUT w Szczecinie ustalił wysokość opłat za usługi edukacyjne (studia stacjonarne i niestacjonarne) dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023.

Informacja o wysokości opłat za poszczególne kierunki studiów dostępna jest w zakładce "Opłaty za studia (czesne)".