terminy

Terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020

 

STUDIA STACJONARNE

Na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Terminy rekrutacjiarchitektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
rejestracja internetowa20.05.2019-16.06.2019

sprawdzian umiejętności plastycznych25.-26.06.2019
ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych28.06.2019
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych10.07.2019
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów11.-19.07.2019
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.07.2019
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.-30.07.2019

ogłoszenie wyników rekrutacji02.08.2019

 

 Na pozostałe kierunki

rejestracja internetowa20.05.2019-07.07.2019
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych10.07.2019
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów11.-.19.07.2019
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.07.2019
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.-30.07.2019
ogłoszenie wyników rekrutacji02.08.2019

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

rejestracja internetowa20.05.2019-27.08.2019
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia30.08.2019
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów30.08.-06.09.2019
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia09.09.2019
ogłoszenie wyników rekrutacji13.09.2019