terminy

Terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022

 

STUDIA STACJONARNE

Na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

rejestracja internetowa17.05. - 20.06.2021
sprawdzian umiejętności plastycznych22.06.2021
ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych25.06.2021
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych12.07.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów13.07. - 22.07.2021
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych27.07.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych27.07. - 28.07.2021
ogłoszenie wyników rekrutacji30.07.2021

 

Na kierunek: inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

rejestracja internetowa17.05. - 08.07.2021
egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna23.07. i 26.07.2021
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i list kandydatów rezerwowych12.07.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów13.07. - 22.07.2021
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych27.07.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych27.07. - 28.07.2021
ogłoszenie wyników kwalifikacji30.07.2021

 

 Na pozostałe kierunki

rejestracja internetowa17.05. - 08.07.2021
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych12.07.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów13.07. - 22.07.2021
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych27.07.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych27.07. - 28.07.2021
ogłoszenie wyników rekrutacji30.07.2021

 

STUDIA NIESTACJONARNE
rejestracja internetowa17.05. - 24.08.2021
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia25.08.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów25.08. - 03.09.2021
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2021
ogłoszenie wyników rekrutacji10.09.2021