Miejsce i sposób złożenia dokumentów

Kandydaci zagraniczni składają dokumenty w Dziale Mobilności Międzynarodowej w ramach ogłoszonej rekrutacji.

 

Sposób złożenia dokumentów rekrutacyjnych

• osobiście w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, parter pokój 15, w dni robocze w godz. 8.00-14.00

Wytyczne sanitarne dotyczące osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

1. Z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności, tj:

a. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni po wejściu do budynku;

b. Obowiązkowa rejestracja na portierni;

c. Obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych.

2. W pokoju mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby (kandydat + opiekun prawny).

3. Kandydaci obsługiwaniu są indywidualnie. Jeśli wchodząc do pokoju zobaczysz, że obsługiwana jest już inna osoba, zaczekaj na swoją kolej przed wejściem.

 

• korespondencyjnie na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin (Polska)

z dopiskiem „Rekrutacja”

 

• elektronicznie na adres: admission@zut.edu.pl.

Proszę nie przesyłać niepełnej dokumentacji - wszystkie dokumenty należy przesłać w jednej korespondencji i w jak najlepszej jakości jako skany (proszę nie przesyłać zdjęć dokumentów zrobionych na różnych powierzchniach).

Osoby, które prześlą dokumentację drogą elektroniczną i zostaną przyjęte na studia będą zobowiązane do przedstawienia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 marca 2022.

 

Zapytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres email: admission@zut.edu.pl