Miejsce i sposób złożenia dokumentów

Kandydaci zagraniczni składają dokumenty w Dziale Mobilności Międzynarodowej w ramach ogłoszonej rekrutacji.

Dokładny sposób i miejsce złożenia dokumentów zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.

 

Zapytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres email: admission@zut.edu.pl