KROK PO KROKU - procedura

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia składa się z kilku etapów:

etap 1. rejestracja w internetowym systemie rekrutacji

etap 2. sprawdzian umiejętności plastycznych dla kandydatów na kierunki artystyczne

etap 3. egzamin z języka polskiego (dla osób bez potwierdzonej znajomości)

etap 4. złożenie kompletu dokumentów

etap 5. potwierdzenie wyników kwalifikacji

 

1. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest legitymowanie się świadectwem ukończenia szkoły średniej. Więcej informacji dotyczących dokumentów o wykształceniu dostępnych jest tutaj.

2. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych:

  • na kierunku architektura i urbanistyka składa się z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej,
  • na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia składa się z dwóch części: rysunek odręczny z natury oraz rysunku - sprawdzenia wyobraźni przestrzennej,

3. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0. dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podjęcia tych studiów. Egzamin polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. O przyjęciu na studia decydują wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

4. W momencie rejestracji w systemie i uzupełniania danych dotyczących wykształcenia kandydat musi zaznaczyć opcję "nowa matura", zastosować przelicznik ocen oraz wprowadzić przedmioty oraz ich oceny wymagane dla danego kierunku.