terminy

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022

 

 STUDIA STACJONARNE
rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji17.05. - 20.07.2021
testy kwalifikacyjne22.07. - 23.07.2021
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia26.07.2021
składanie kompletu wymaganych dokumentów26.07. - 30.07.2021
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia02.08.2021
ogłoszenie wyników rekrutacji06.08.2021

 

STUDIA NIESTACJONARNE
rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji17.05. - 17.08.2021
testy kwalifikacyjne19.08. - 20.08.2021
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 25.08.2021
składanie kompletu wymaganych dokumentów25.08. - 03.09.2021
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2021
ogłoszenie wyników rekrutacji10.09.2021