terminy

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022

 

 STUDIA STACJONARNE
rejestracja w systemie Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)
10.01. - 15.02.2022
testy kwalifikacyjne17.02. - 18.02.2022
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia22.02.2022
składanie kompletu wymaganych dokumentów22.02. - 25.02.2022
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia28.02.2022
ogłoszenie wyników rekrutacji04.03.2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE
rejestracja w systemie Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)
10.01. - 15.02.2022
testy kwalifikacyjne17.02. - 18.02.2022
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 22.02.2022
składanie kompletu wymaganych dokumentów22.02. - 25.02.2022
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia28.02.2022
ogłoszenie wyników rekrutacji04.03.2022